TR | EN
Misyon-Vizyon

Üniversitemizde kredili sistem uygulanan tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrenci işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde tek merkezde yürütülmektedir. Öğrenciler, öğrenci işlemleri ve danışmak istedikleri tüm konular ve sorular için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat veya e-posta ile başvurabilmektedir.

Görevleri 

21/11/1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

          a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

          b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

          c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.    

Misyon

Öğrenciye hizmeti temel görevler arasında sayan, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, girişimci, araştırmacı, sorgulayıcı, üretken, sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlayan, planlanan eğitim ve öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini hedefleyen, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara güvenilir bilgi ve belge hizmetini en kısa sürede sunmaktır.

Vizyon

Doğru, güvenilir bilgi ve belge hizmetlerine hızlı ulaşılmasını sağlamak; gelişen teknolojiyi etkin kullanarak, tüm paydaşlarımızın memnuniyetinin üst düzeyde olduğu kaliteli hizmet sunmaktır.

Kadro ve Personel Durumu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda; Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Şef, 24 Büro Personeli, 2 Hizmetli, toplam 31 personel görev yapmaktadır.

Yerleşim

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Meşelik Yerleşkesi içinde Yeni Rektörlük Binası giriş katında hizmet vermektedir.