TR | EN
Yönetmelikler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (14/09/2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞITR)

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğİ (YENİ)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğİ (ESKİ)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Mevzuat