TR | EN
Usul Esaslar
 
İlk %10’a Girenlerin Belirlenmesi Hakkında Esaslar (ESOGÜ Senatosunun 11/02/2015 tarih ve 06-3 sayılı kararı)
 
Mezuniyet Derecelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar (ESOGÜ Senatosunun 04/04/2012 tarih ve 08-1 sayılı kararı)
 
Mezuniyet Derecelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar (ESOGÜ Senatosunun 26/05/2022 tarih ve 17-2 sayılı kararı)
 
 
Dersten Çekilme Esasları (ESOGÜ Senatosunun 06/11/2019 tarih ve 31-2 sayılı kararı)
 
Bütünleme Sınavlarına İlişkin Uygulama Esasları (ESOGÜ Senatosunun 11/12/2019 tarih ve 34-8 sayılı kararı)
 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün "Haklı ve Geçerli Nedenler" Konusundaki Kararı (ESOGÜ Senatosunun 16/11/2016 tarih ve 23-9 sayılı karar değişikliği) (17/05/2023 tarih ve 15-1 sayılı Senato Kararı ile Yürürlükten kaldırılmıştır.)