TR | EN
Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ KONSEYİ

Öğrencilerin üniversite yönetiminde yer almaları amacıyla her yıl yeniden seçilen öğrenci temsilcileri, öğrenci sorunlarını ve düşüncelerini kendi birimlerinin karar organlarında gündeme getirebilmekte, Öğrenci Konseyi ve başkanının aracılığıyla da Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosu toplantılarına katılabilmektedir.


TÜM ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ TEK MERKEZDE

Tüm öğrenci işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nca yürütülmektedir. Öğrenci İşleri ile ilgili bilgiler www.ogu.edu.tr internet adresinde Öğrenci İşleribaşlığı altında yayınlanmaktadır.

Öğrenciler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi ile internet üzerinden ders kaydı yapabilmekte ve akademik durumlarını Öğrenci Bilgi Sistemi'nden izleyebilmektedir. Kredili sistem uygulanan birim öğrencilerinden isteyenlere, sınav sonuçları, grup mesaj, ilan ve duyurular Öğrenci Bilgi Sistemi Cep Telefonu Servisi ile ulaştırılmaktadır.

 

Kayıtlarda Öğrencilerimize ve Velilerine Kolaylık Sağlanıyor

Öğrenci kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılıyor.

ÖSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra Üniversitemizi yeni kazanan öğrencilerimiz için, kayıt yer ve tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve katkı payı miktarları web sayfamızda duyuruluyor. Kayıtlar öncesinde ilan edilen bankanın Türkiye genelindeki şubelerine öğrenci numarası ile katkı payı ödemesi yapılabiliyor. Kayıt günlerinde kayıt merkezinde de banka şubesi açılıyor.

Şehir dışından gelen öğrencilere ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla kayıt haftasında otogar ve garda danışma büroları kuruluyor. Danışma bürolarından kayıt merkezine ulaşım Üniversitemizce sağlanıyor.

Böylece, öğrencilerimizin yoğunluk yaşamadan kolaylıkla kayıt işlemlerini tamamlamaları mümkün oluyor.

 

Öğrenci Kimlik Kartı Öğrenim Süresince ve Çok Amaçlı Kullanılıyor

Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimize, kayıt merkezinden ayrılmadan önce verilen, öğrenimi süresince kullanacağı çipli kimlik kartı, kütüphaneden ödünç kitap almada ve kredi yüklenerek Üniversitemiz yemekhanesinde kullanılabiliyor.

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (ERASMUS) PROGRAMI

Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteleri arasında işbirliği ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini öngören Erasmus Programına katılmıştır. Erasmus programı, akademik eğitim programlarının karşılıklı olarak tanınmasını ve diplomaların geçerli olmasını amaçlamaktadır.

Değişim programı Üniversitemizde 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır.

Erasmus değişim programı ile ilgilenen öğrenciler Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Birimi ' nden bilgi alabilirler.

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Socrates / Erasmus (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için tıklayınız.

 

ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ (FARABİ) PROGRAMI

 

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Türkiye’de 2009–2010 öğretim yılında uygulanmaya başlanan Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerine Farabi (Yükseköğretim) Programı Hakkında Bilgiler" için tıklayınız.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TARAFINDAN MADDİ DURUMU YETERSİZ ÖĞRENCİLERE VERİLEN KARŞILIKSIZ BURSTAN YARARLANMA ESASLARI

(06.05.2015 gün ve 13/01 sayılı Senato Kararı)

1) Öğrencinin başka bir kurumdan burs almıyor olması gerekmektedir.

2) İkinci ve daha üst sınıfta bulunan öğrencinin burs alabilmesi için, maddi durumunun yetersiz (muhtaç) olmasının yanında, önceki yıldan başarısız dersi bulunmaması ve genel not ortalamasının kredili sistemde en az 2.00, Tıp Fakültesi için en az 60 olması gerekmektedir.

3) Karşılıksız burs ödemesi Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca yapılacaktır. Burs ödemesi normal öğrenim süresince devam edecek olup, öğrencinin devamsız, akademik izinli olma ve disiplin cezası alması durumunda hemen, 3. maddede belirtilen genel not ortalamasını tutturamaması halinde takip eden öğretim yılından itibaren kesilecektir.

4) Öğrenciler ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerinden öğretim yılı başında alacakları Başvuru Formunu doldurup kendilerine bildirilen tarihe kadar birimlerine teslim edeceklerdir.

 

 ÇİFT ANADAL PROGRAMI İLE İKİNCİ BİR  LİSANS DİPLOMASI YANDAL PROGRAMI İLE SERTİFİKA OLANAĞI

       Çift Anadal Programı

 Çift anadal programının amacı, kendi lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır.

 Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm kredili derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında sınıfında başarı sıralaması itibarıyla ilk %20 içinde yer alması gerekir.

Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel anadal not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.00’nin altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.00’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden öğrenciye, çift anadal programını verilen sürede en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması halinde Çift Anadal  Diploması verilir.

 

       Yandal Programı

Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarıyla sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.

Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasına kadar olan sürede kendi lisans programında tüm kredili derslerini başarı ile tamamlamış ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.           

Kendi lisans programında mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programını en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlarsa bu öğrenciye yandal sertifikası verilir.

 

FAKÜLTE İÇİ BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ OLANAĞI

Genel not ortalaması en az 3.00 olan Mühendislik Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencileri üçüncü yarıyıl başında kayıtlı oldukları fakültenin bölümleri arasında yatay geçiş yapabilirler. 

 

Fakülte İçi Bölümler Arası Yatay Geçiş Esasları:

1-Üniversite içinde bölümler arası yatay geçiş yalnızca Mühendislik-Mimarlık ve Fen Edebiyat Fakültelerinde ve fakültelerin kendi içindeki bölümler arasında uygulanır.

2-Bölümler arası yatay geçiş yalnızca 3. yarıyıl başında yapılır. Yatay geçiş başvuruları öğretim yılının başlamasından on(10)gün öncesine kadar yapılabilir.

3-Öğrencinin ayrılacağı bölümün 1. ve 2. yarıyıllardaki derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

4-Bölümler arası yatay geçiş kontenjanları; fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yapılacak başvurular için Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yatay geçiş kontenjanlarından ayrı olarak belirlenir.

5-Geçiş yapan öğrencinin intibakı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans-Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak, geçiş yapılan bölümce hazırlanır ve Fakülte Yönetim Kurulu onayına sunulur.

6-Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde, Mimarlık bölümünden Mühendislik bölümlerine ve Mühendislik bölümlerinden Mimarlık bölümüne yatay geçiş yapılamaz.

7-Öğretim dili İngilizce olan bölümlere ve zorunlu yabancı dil öğretimi olan bölümlere yapılacak başvurular için öğrencinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfı başarı ya da Muafiyet Sınavı başarı belgesi veya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Senatoca belirlenen düzeyde başarılı olduklarını gösteren belge (son iki yıl içinde alınmış) istenecektir.

8-Bölümler arası yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

AKADEMİK DANIŞMANLIK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde her öğrenciye öğrenimlerinde karşılaşacakları sorunların çözümünde ve ders seçimlerinde yardımcı olmak amacıyla bir akademik danışman atanmaktadır.

 

ÖĞRENİM DİLİ

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği Bölümlerinde öğretim dili İngilizcedir. Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümlerinde öğretim dili en az % 30 İngilizcedir. Bu programlarda bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde öğrencinin programı kazandığı dilin dışında İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinin birinden bir yıl süreli zorunlu hazırlık programı uygulanmaktadır.

İlahiyat Fakültesinde öğretim dili en az % 30 Arapça olup, bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programında da bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır.

 

YAZ OKULU'NDA DERS ALMA OLANAĞI

Üniversitenin öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi amacıyla açılan yaz okulunda öğrencilere, not yükseltebilme, kendi programı dışındaki bir programdan ders alabilme, başarılı öğrencilere bir üst sınıftan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilme olanağı verilmektedir.

 

ULUSLAR ARASI DİPLOMA EKİ

Üniversitemizdeki tüm derslerin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredileri belirlenmiştir. Böylece yurt dışına giden öğrencilerimiz ile yurt dışından gelecek öğrencilerin ders denklikleri sağlanmıştır. Ayrıca mezunlarımıza, Erasmus programının bir başka standardizasyonu olan ve sahip olunan yeterliliklerin akademik ve mesleki ortamda uluslar arası düzeyde tanınmasını sağlayan ‘diploma eki’ de verilmektedir.

Diploma Eki (Diploma Supplement; DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş diploma ve derecenin akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin başarıyla tamamladığı derecenin uluslararasındaki düzeyi, içeriği ve statüsünü açıklar.

 

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ

Üniversitemizin tüm birimlerine Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul edilmektedir.

Meslek yüksekokulları mezunları, ilgili yönetmelikteki koşulları sağlamaları halinde dört yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedir.

 

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemiz; aynı anda 700 okuyucuya hizmet verebilecek okuma salonlarının yanı sıra, 9 adet grup çalışma odası, 7 adet özel çalışma odası ile de araştırmacılara destek verecek kapasiteye sahiptir.

Kütüphanemiz koleksiyonunda; 90.000 adet kitap, 4840 adet tez, 4230 adet danışma kaynağı yer almaktadır.

Kütüphanemiz, 9 tanesi ULAKBİM tarafından sunulan 36 adet veri tabanı, 86 adet Türkçe basılı dergi, 3 adet yabancı basılı dergi, 22 adet e- dergi aboneliğine sahiptir. Abone olunan veri tabanlarından; 125.000 e- kitaba, 32.000 adet e-dergi’ ye erişim gerçekleşmektedir.

Kütüphanemiz bünyesinde kullanıcılar için, kablosuz internet erişimi mevcuttur.

 

ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

https://asal.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/ogrenci-erteleme-islemleri